Guru

Apa itu Pedagogik (Pedagogi) ?

Pengertian pedagogik adalah ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru (wikipedia). Istilah ini merujuk pada strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran. Secara etimologi kata “pedagogik”...
tedieka
1 min read